Styrelsen - postbeskrivning

 

Engagemang

BIDA är en ideell förening som är fristående från både kår och sektion samt är en relativt ung förening. Detta ger styrelsen stort spelrum i hur de väljer att lägga upp och planera sitt år, även om det såklart förekommer en del traditioner inom föreningen som exempelvis den årliga dammiddagen. 

Föreningen är en liten styrelse med en liten målgrupp och alla de som vill engagera sig i en liten, mysig styrelse som denna uppmuntras till det. Att ansluta sig till BIDA kan vara perfekt som ett första engagemang inom det studiesociala. Inom vissa poster finns det en fördel med någon typ av tidigare erfarenhet, men detta är långt ifrån ett krav och det finns de i föreningens historia som tagit sig ann ordförandeposten utan någon tidigare form av erfarenhet. 

Mer utförliga postbeskrivningar kan du läsa HÄR.

 

Poster

Ordförande

Ordförande är sammankallande och har huvudansvaret för föreningen. Ordförande är ansvarig för att delegera uppgifter inom styrelsen samt verka som firmatecknare för föreningen tillsammans med ekonomiskt ansvarig. Ordförande går cirkelledarutbildningen och ansvarar för kommittéer till föreningen. 

Vice Ordförande 

tillika informationsansvarig

Ansvarig för föreningens medlemmar samt föreningens dokumentation, detta inkluderar bl.a att revidera föreningens medlemsregister i enighet med GDPR och att agera som sekreterare vid sammanträden. Har ansvar för föreningens hemsida och all av föreningens information ut mot medlemmar och omvärlden. Agerar ordförande vid ordförandens frånvaro. 

Ekonomiskt ansvarig

Hanterar föreningens likvida medel och är firmatecknare gentemot banken. Ansvarar för föreningens budget. Har hand om mat & rekvisita till föreningens evenemang. 

Företagskontakt

Huvudansvarig för kontakt med företag. Hanterar lokalbokning för föreningens evenemang samt är ansvarig för mentorskapsprogrammet.

Eventansvarig

tillika PR-ansvarig

Är ansvarig för föreningens event och närvaro på sociala kanaler, marknadsför evenemang samt att skapa anmälningsmöjligheter till dessa. Hjälper Vice ordförande tillika informationsansvarig med föreningens hemsida. 

 

Eventansvarig

tillika aktivitetsansvarig

Är ansvarig för föreningens event och planeringen inför dessa. Ansvarar för eventuella aktiviteter, så som lekar, tävlingar och annan underhållning. Hjälper Ekonomiskt ansvarig med inköp inför event. 

Alumnansvarig

Är ansvarig för föreningens alumnsektion. Hanterar frågor som rör tidigare studenter och ordnar aktiviteter och nätverksträffar med alumn-medlemmar. 

Informationsansvarig

tillika sportansvarig

Är ansvarig för föreningens event och planeringen rörande sportaktiviteter. Har, tillsammans med Eventansvarig tillika PR-ansvarig,  det primära ansvararet för BIDAs aktivitet på Instagram inför, under och efter eventen som anordnas. Har även kontakt med H-sektionens sportgrupp. 

Vid frågor gällande att engagera sig eller de olika styrelseposterna, vänligen kontakta info@bidauppsala.com