Om

 

Historik

Inspirerad av tjejerna som studerade IT på Uppsala universitet, kom Michaela Österlund på idén att starta ett nätverk även för de kvinnliga studenterna på byggnadsingenjörsprogrammet. Detta gjorde hon våren 2013 tillsammans med fem andra studenter på utbildningen; Amanda Wiklund, Malin Roslund, Sarah Jonsson Norling, Anna Engman och Amanda Thellsén.

Syftet med föreningen var att öppna upp möjligheter för andra tjejer på utbildningen att nätverka, både över årskurserna och i branschen i sig. Grundarna tyckte att en dammiddag varje termin var ett bra sätt att umgås på. Den första dammiddagen hölls en vacker majdag på Malins innergård. Det bjöds på massor av god mat och knasiga lekar, underhållning samt en presentation av vad denna nya damförening BIDA egentligen var för något.

Senare under året anordnades studiebesök och efter mycket förarbete startades även BIDA:s mentorskapsprogram upp våren 2014. Kvinnor med erfarenhet av byggbranschen på olika vis blev tillfrågade att bli mentorer åt studenterna. Förutom att knyta kontakter med studenterna uppskattade mentorerna även att få tillfället att nätverka med varandra.

BIDA:s grundare hoppas att föreningen kommer att leva vidare, och fortsätta med dammiddagar, studiebesök och mentorskapsprogrammet. Samtidigt, med åren som går,  desto fler färdigutbildade BIDA-medlemmar kommer det att komma ut i branschen och med det är förhoppningen att det medföljer att dessa även gärna kommer att ställa upp som mentorer och värdar för studiebesök! 

 

Om BIDA

BIDA står för Byggnadsingenjörers Damförening och är en ideell förening vars ändamål är att samla och inspirera kvinnor som studerar Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet. Föreningen vill verka för sammanhållningen mellan de kvinnliga studenterna över olika årskurser och klasser och även hjälpa sina medlemmar att nätverka inför arbetslivet med redan examinerade kvinnor inom byggbranschen.

Föreningen erbjuder bland annat studiebesök, lunchföreläsningar, ett mentorskapsprogram och en variation av aktivitetskvällar till sina medlemmar. Lättaste sättet att hålla sig uppdaterad är att följa BIDA på Facebook, Instagram, LinkedIn, ORBI eller bara att kika in här på hemsidan då och då!

 

Medlemskap

BIDA är föreningen för alla kvinnor och ickebinära som studerar en ingenjörsutbildning med byggteknisk inriktning vid Uppsala universitet. Medlemskapet är helt gratis.

Det går att läsa mer om vad det innebär att vara medlem i BIDA under fliken Medlemskap, eller genom att klicka HÄR.

Vill du ansöka om medlemskap kan du göra det genom att klicka på knappen nedan och fylla i formuläret:

 

Styrelsen

Styrelsen består i dagsläget av åtta poster; Ordförande, vice ordförande tillika informationsansvarig, ekonomiskt ansvarig, företagskontakt, eventansvarig tillika PR-ansvarig, eventansvarig tillika aktivitetsansvarig, alumnsansvarig och informationsansvarig tillika sportansvarig. Ordförande och vice ordförande är de som leder föreningen, där ordförande även är firmatecknare och vice ordförande även har hand om det administrativa. Ekonomiskt ansvarige har hand om förenings ekonomi och är dessutom föreningens andra firmatecknare. Företagskontakten sköter all kontakt med företag vad gäller lunchföreläsningar, studiebesök, sponsring och har även hand om BIDA:s mentorskapsprogram. Eventansvariga har hand om föreningens event och sociala medier. Alumnansvarige har hand om föreningens alumnförening och event som berör alumner. Sportansvarig sammarbetar med H-sektionens sportgrupp samt sköter BIDAs instagram. 

För att läsa mer om styrelsen och vad de olika posterna gör kan du antingen gå till fliken Styrelsen - postbeskrivning, eller klicka HÄR