Mentorskaps-programmet

Vad är mentorskapsprogrammet?

Mentorskapsprogrammet är ett evenemang BIDA erbjudit sina medlemmar sedan våren 2014 som ett sätt för kvinnliga studenter på byggnadsingenjörsprogrammet att få en inblick i arbetslivet och knyta kontakt med kvinnor som jobbar inom byggbranschen.

Mentorskapsprogrammet är en möjlighet för både adepter och mentorer att lära känna och utvecklas med varandra under de två terminerna programmet pågår. En timme av en mentorns tid, vetskap och erfarenhet kan vara ovärderlig information för en adept oavsett om denne går 1a, 2a eller 3e året.

Intresseanmälningar till både adepter och mentorer skickas vanligtvis ut under våren och under sensommar/höst skickas anmälningar ut till adepterna. Senare på hösten sker mentorskapsprogrammets uppstartslunch, där BIDA bjuder på mat, för att adepterna ska få träffa sina tilldelade mentorer och få en större genomgång av programmet. Efter uppstarten får varje mentorsgrupp själva planera hur de vill lägga upp året, hur många möten de vill ha, vad de vill göra och vad de vill få ut av programmet. I slutet av våren sker sedan en avslutning där adepter och mentorer får utvärdera vad de tyckt om programmets upplägg och sin egna insats.

Är du student och vill veta mer?

Är du eller vill du bli mentor och vill veta mer?

"Ett väldigt bra sätt att nätverka med kvinnor redan etablerade i arbetsmarknaden"

- Adept 2019

Vid frågor gällande mentorskapsprogrammet vänligen kontakta foretagskontakt@bidauppsala.com