Kontakt

Primär kontakt vid allmänna frågor

Hanna Åkermark

Vice Ordförande tillika informationsansvarig

070-491 23 31

info@bidauppsala.com

Postadress

BIDA

Uthgård

752 37 Uppsala

Styrelsen

Johanna Louise Nilsson

Ordförande

072-548 40 31

ordforande@bidauppsala.com

Hanna Åkermark

Vice ordförande

tillika informationsansvarig

070-491 23 31

info@bidauppsala.com

Terese Mäkinen

Ekonomiskt ansvarig

076-026 15 07

ekonomi@bidauppsala.com

Anna Westin

Företagskontakt

070-365 77 60

foretagskontakt@bidauppsala.com

Cornelia Wahlman

Eventansvarig tillika PR-ansvarig

073 - 066 65 61

event@bidauppsala.com

Norea Marceau

Alumnansvarig

070-482 23 58

alumn@bidauppsala.com