Kontakt

 

Primär kontakt vid allmänna frågor

Vakant

Vice Ordförande tillika informationsansvarig


info@bidauppsala.com 

Postadress 

BIDA

Uthgård

752 37 Uppsala

 

Styrelsen

Eva Isacsdotter

Ordförande

070-941 69 85

ordforande@bidauppsala.com 

Vakant

Vice ordförande 

tillika informationsansvarig


info@bidauppsala.com 

Julia Sarapik

Ekonomiskt ansvarig

076-835 83 45

ekonomi@bidauppsala.com 

Vakant

Vakant

Eventansvarig 

tillika PR-ansvarig


media@bidauppsala.com 

Vakant

Eventansvarig 

tillika aktivitetsansvarig


event@bidauppsala.com 

Anna Westin