Kontakt

Primär kontakt vid allmänna frågor

Johanna Louise Nilsson

Vice Ordförande tillika informationsansvarig

070-548 40 31

info@bidauppsala.com

Postadress

BIDA

Uthgård

752 37 Uppsala

Styrelsen

Eva Isacsdotter

Ordförande

070-941 69 85

ordforande@bidauppsala.com

Johanna Louise Nilsson

Vice ordförande

tillika informationsansvarig

072-548 40 31

info@bidauppsala.com

Julia Sarapik

Ekonomiskt ansvarig

076-835 83 45

ekonomi@bidauppsala.com

Ellienore Segervall

Företagskontakt

076-391 98 42

foretagskontakt@bidauppsala.com

Ellienore Segervall

Eventansvarig

tillika PR-ansvarig

076-391 98 42

media@bidauppsala.com

Sophia von Knorring

Eventansvarig

tillika aktivitetsansvarig

076-789 83 63

event@bidauppsala.com

Anna Westin

Alumnansvarig

070-365 77 60

alumn@bidauppsala.com