Sammanfattning efter årsmötet 2022

05-04-2022

I och med årsmötets avslutade kan nu föreningen tacka av den gamla styrelsen och i stället välkomna den nya. Förutom ny styrelse så presenterades även bland annat årets verksamhetsberättelse samt att fem stycken propositioner röstades igenom. Ni kan läsa mer om det nedan.

Avslutningsvis vill vi i gamla styrelsen tacka för det fantastiska år vi haft med våra medlemmar och de upplevelser och minnen det gett. Och så hoppas vi att den nya styrelsen får ett lika, om inte mer, fantastiskt år.


Propositioner

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll årsmöte 2022-04-05.docx

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021.docx