För mentorer

Vad är mentorskapsprogrammet?

Mentorskapsprogrammet är ett evenemang BIDA erbjudit sina medlemmar sedan våren 2014 som ett sätt för kvinnliga studenter på byggnadsingenjörsprogrammet att få en inblick i arbetslivet och knyta kontakt med kvinnor som jobbar inom byggbranschen.

Mentorskapsprogrammet är en möjlighet för både adepter och mentorer att lära och utvecklas med varandra under de två terminerna programmet pågår. En timme av en mentors tid, vetskap och erfarenhet kan vara ovärderlig information för en adept oavsett om denne går 1a, 2a eller 3e året.

Intresseanmälningar till både adepter och mentorer skickas vanligtvis ut under våren och under sensommar/höst skickas anmälningar ut till adepterna. Senare på hösten sker mentorskapsprogrammets uppstartslunch, där BIDA bjuder på mat, för att adepterna ska få träffa sina tilldelade mentorer och få en större genomgång av programmet. Efter uppstarten får varje mentorsgrupp själva planera hur de vill lägga upp året, hur många möten de vill ha, vad de vill göra och vad de vill få ut av programmet. I slutet av våren sker sedan en avslutning där adepter och mentorer får utvärdera vad de tyckt om programmets upplägg och sin egna insats.

Vad innebär mentorskapsprogrammet för mig som mentor?

Mentorskapsprogrammet för dig som mentor är en fantastisk möjlighet att få hjälpa, leda och inspirera en mindre grupp kvinnliga byggnadsingenjörsstudenter på Uppsala universitet.

Under våren sker den främsta rekryteringen av mentorer för programmet. För att kunna vara mentor behöver du identifiera dig som kvinna och jobba inom byggbranschen, det är fördelaktigt om du har jobbat något år och har högskoleexamen inom en byggteknisk utbildning men ingetdera är något krav. Under hösten kommer du på programmets uppstartslunch att tilldelas en grupp på 2-4 adepter som kommer att ha dig som mentor fram till våren/sommaren. Uppstartslunchen är till för att alla mentorer ska få träffa sina adepter och få bekanta sig med dem. Under uppstarten kommer det även ske en grundligare genomgång av programmet, dess syfte och även några övningar för deltagarna.

Efter denna uppstartslunch kommer varje enskild mentorsgrupp ha ett eget möte som de själva planerar in, här är det jättebra att ta upp vad man som mentor kan erbjuda men även lyssna på vad adepterna själva vill få ut av programmet. Grupperna får själva bestämma hur de vill planera sitt kommande år tillsammans, men vanligtvis brukar det ske 1 möte/månad. Några andra förslag på aktiviteter är studiebesök, besöka olika yrkesroller på företaget, exjobb, vara med på projektmöten etc.

Hur anmäler jag intresse som mentor inför mentorskapsprogrammet?

Under våren lägger vi det största arbetet på att värva kvinnor inom byggbranschen som mentorer till programmet, men du kan när som helst lämna intresse till oss genom att fylla i formuläret nedan eller kontakta vår företagskontakt på foretagskontakt@bidauppsala.com så kommer BIDA kontakta dig så snart som möjligt.

Strax innan det är dags att skicka ut anmälan till våra medlemmar kommer du få skicka in en beskrivning om vem du är, var du jobbar och vad du jobbar med för att adepterna sen ska kunna rangordna vilka de är intresserade av att ha som mentor.