För adepter

Vad är mentorskapsprogrammet?

Mentorskapsprogrammet är ett evenemang BIDA erbjudit sina medlemmar sedan våren 2014 som ett sätt för kvinnliga studenter på byggnadsingenjörsprogrammet att få en inblick i arbetslivet och knyta kontakt med kvinnor som jobbar inom byggbranschen.

Mentorskapsprogrammet är en möjlighet för både adepter och mentorer att lära och utvecklas med varandra under de två terminerna programmet pågår. En timme av en mentors tid, vetskap och erfarenhet kan vara ovärderlig information för en adept oavsett om denne går 1a, 2a eller 3e året.

Intresseanmälningar till både adepter och mentorer skickas vanligtvis ut under våren och under sensommar/höst skickas anmälningar ut till adepterna. Senare på hösten sker mentorskapsprogrammets uppstartslunch, där BIDA bjuder på mat, för att adepterna ska få träffa sina tilldelade mentorer och få en större genomgång av programmet. Efter uppstarten får varje mentorsgrupp själva planera hur de vill lägga upp året, hur många möten de vill ha, vad de vill göra och vad de vill få ut av programmet. I slutet av våren sker sedan en avslutning där adepter och mentorer får utvärdera vad de tyckt om programmets upplägg och sin egna insats.

Vad innebär mentorskapsprogrammet för mig som adept?

Mentorskapsprogrammet för dig som adept är en fantastisk möjlighet att ställa frågor, få nya perspektiv och inspireras av kvinnor som jobbar inom byggbranschens olika områden.

Under våren skickas en intresseanmälan ut till BIDA:s medlemmar. Under sensommar/höst kommer en anmälan att skickas ut med information om de mentorer studenterna kan välja mellan, i denna anmälan kan adepterna rangordna vilka mentorer de finner mest intressanta. Senare på hösten blir en mindre grupp studenter tilldelade varsin mentor de ska få följa under det kommande året. Kort därpå sker programmets uppstart under en lunch där BIDA bjuder på mat åt alla adepter och mentorer för att alla mentorsgrupper ska få bekanta sig med varandra. Under denna uppstart sker en grundligare genomgång av programmet, dess syfte och även några övningar för deltagarna.

Efter denna uppstartslunch kommer varje enskild mentorsgrupp ha ett eget möte som de själva planerar in, här är det jättebra att ta upp vad man som student vill få ut av mentorskapsprogrammet. Grupperna får själva bestämma hur de vill planera sitt kommande år tillsammans, men vanligtvis brukar det ske 1 möte/månad och några andra förslag på aktiviteter är studiebesök, besöka olika yrkesroller på företaget, exjobb, vara med på projektmöten etc.

Hur anmäler jag mig till mentorskapsprogrammet?

Under hösten kommer en bindande intresseanmälan att skickas ut till medlemmarna. Här är det viktigt att du, om du får en plats i mentorskapsprogrammet, anmäler intresse för att BIDA senare ska kunna kontakta dig gällande val av mentor.

Om du har missat att anmäla intresse eller inte fått något mejl är du välkommen att kontakta BIDA:s företagskontakt på foretagskontakt@bidauppsala.com

Vid frågor gällande mentorskapsprogrammet vänligen kontakta foretagskontakt@bidauppsala.com