Mentorskapsuppstart

Den 5:e oktober hade BIDA årets mentorskapsuppstart. Sedan BIDA bildades 2013 har mentorskapsprogrammet varit ett viktigt inslag för föreningens medlemmar. Varje år har BIDA erbjudit ett antal studenter möjligheten att få välja en mentor som alla är arbetande kvinnor inom byggbranschen. Mentorerna arbetar på allt från konsultfirmor till produktionsbolag och BIDA försöker alltid erbjuda ett så stort urval som möjligt för sin medlemmar.

Tidigare år har mentorskapsprogrammet varit ett helt kalenderår, med start efter årskiftet och avslut innan jul, i år valde BIDA dock att göra om upplägget till läsår istället för kalenderår. Detta innebar att uppstarten blir på hösten och avslutet på våren.

I år hade vi 3 stycken mentorer, en från JM och två från Ramböll, och 8 adepter.

Är du intresserad av att vara med i nästa mentorskapsprogram som antingen adept eller mentor? Kolla in mentorskapets egna flik här på hemsidan för mer information.